ทดลองเล่น flickr :)

ลอง upload รูป
http://www.flickr.com/photos/38611648@N00

ใช้งาน RssOwl ดึงข้อมูล จาก blogspot.com

เติม atom.xml ลงไปที่ url
http://sthomya.blogspot.com/atom.xml