ใช้งาน RssOwl ดึงข้อมูล จาก blogspot.com

เติม atom.xml ลงไปที่ url
http://sthomya.blogspot.com/atom.xml

No comments: