ต้นไม้ของพ่อ


ปฏิทิน และ เมล็ดพันธุ์ราชพฤกษ์
แบ่งเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ 3 เมล็ด
เก็บรักษาไว้อย่างดีหน้าตาเมล็ดพันธุ์

ตอนนี้ขึ้นแล้วทั้ง 2 ต้น

No comments: