ชื่อจีน

素提 同亚
su4ti2 tong2ya
สู้ถี ถงหญ้า

บริสุทธิ์
พัฒนา
ด้วยกัน
ที่สอง

No comments: