สิ่งที่ไอสไตน์เคยพูด

Knowledge is not wisdom :
ความรู้ไม่ใช่ปัญญา

Knowledge is limited , imagination encircles the word :
ความรู้มีขอบเขตจำกัด แต่จินตนาการไร้ขีดจำกัด

Imagination is more important than knowledge :
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

Curiousity has its own reason for existing :
ความอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผล

A person starts to live when he can live outside himself :
บุคคลจะเริ่มมีชีวิตที่แท้จริงก็ต่อเมื่อเขาสามารถดำเนินชีวิตโดยหลุดพ้นจากตัวตน

Sometimes o ne pays most for the things one gets for nothing :
บางครั้งคนเราก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งไร้ค่า

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new :
ผู้ที่ไม่เคยทำอะไรผิดเลย คือผู้ที่ไม่เคยพยายามทำอะไรใหม่เลย

Only a life lived for others is a life worth while :
มีเพียงชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้นที่มีคุณค่าแก่การมีชีวิต

Everything should be made as simple as possible,but not simpler
ทุกสิ่งจะต้องทำอย่างเรียบง่ายเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่ใช่แก้ไขให้ง่ายขึ้น

สมการ 3 ...

ผู้หญิงที่ดี มีแฟนคนเดียว
ผู้หญิงเก่ง คือผู้หญิงที่หาเงินได้มากกว่าสามีและเก็บไว้ใช้เองคนเดียว
ผู้หญิงฉลาด คือผู้หญิงที่หาเงินได้น้อยกว่าสามี และเก็บเงินของสามีไว้ใช้คนเดียว
ผู้หญิงอัจฉริยะ คือผู้หญิงที่หาเงินได้มากกว่าสามี ใช้เงินของสามี...และเก็บมรดกของสามีไว้ใช้คนเดียว
ผู้หญิงยอดอัจฉริยะ คือผู้หญิงที่หาเงินได้มากกว่าสามี ใช้เงินของสามี เก็บมรดกสามีเอาไว้ แล้วหาสามีใหม่


สมัยหนุ่มๆ ผู้ชายมักทุ่มเทเวลาทำงานหนักจนลืมภรรยาสาว เพราะต้องการจะสร้างเนื้อสร้างตัว
พอสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้ว เขาก็จะลืมภรรยาแก่ๆ เพราะต้องการทุ่มเทเวลาให้กับอีหนูสาวๆ


ผู้ชายที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง จนกว่าจะมีผู้หญิงสักคนมาเชื่อมั่นในตัวเขา
หลังจากนั้น เขาก็จะเชื่อมั่นมากพอ จนกล้าทิ้งผู้หญิงคนนั้น เพื่อจะไปหา
ผู้หญิงคนใหม่ มาเชื่อมั่นในตัวเขาอีกครั้ง


ผู้หญิงเก่งมักชอบบงการ
ผู้หญิงเก่งที่ไม่ชอบบงการ มักเสแสร้งเฉพาะช่วงแรกๆ
ผู้หญิงสวยมักจะโง่ แต่ผู้หญิงโง่ๆ มักจะรวย
ผู้หญิงที่ไม่โง่ และรวย มักไม่ยอมแต่งงาน
ผู้หญิงที่ไม่โง่ รวย และไม่ยอมแต่งงาน มักชอบคนมีครอบครัวแล้ว

สมการ 2 ...

สัจจพจน์ที่ 1 : ความรู้ คือ กำลัง (ความรู้ = กำลัง)
สัจจพจน์ที่ 2 : เวลาเป็นเงิน (เวลา = เงิน)
สัจจพจน์ที่ 3 : สูตรฟิสิกส์ (กำลัง = งาน/เวลา)

ดังนั้น จึงได้ว่า ความรู้ = งาน/เวลา
แต่ เวลา = เงิน เราจึงได้ว่า
ความรู้ = งาน/เงิน
หรือ เงิน = งาน/ความรู้

ดังนั้น ถ้าความรู้ที่เข้าใกล้ศูนย์ หรือความรู้เข้าใกล้อินฟินิตี้
จึงเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินที่ได้จากการทำงาน
สรุปก็คือ....
ยิ่งรู้น้อยเท่าไร ก็สามารถทำเงินได้มากเท่านั้น!