สมการ 2 ...

สัจจพจน์ที่ 1 : ความรู้ คือ กำลัง (ความรู้ = กำลัง)
สัจจพจน์ที่ 2 : เวลาเป็นเงิน (เวลา = เงิน)
สัจจพจน์ที่ 3 : สูตรฟิสิกส์ (กำลัง = งาน/เวลา)

ดังนั้น จึงได้ว่า ความรู้ = งาน/เวลา
แต่ เวลา = เงิน เราจึงได้ว่า
ความรู้ = งาน/เงิน
หรือ เงิน = งาน/ความรู้

ดังนั้น ถ้าความรู้ที่เข้าใกล้ศูนย์ หรือความรู้เข้าใกล้อินฟินิตี้
จึงเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินที่ได้จากการทำงาน
สรุปก็คือ....
ยิ่งรู้น้อยเท่าไร ก็สามารถทำเงินได้มากเท่านั้น!

No comments: