ใช้งาน tiddlywiki

เป็น html ไฟล์เดียว สะดวกดี

double click edit
ctrl-enter จบการ edit (auto save)
มี plugins เยอะดี

http://www.tiddlywiki.com/

No comments: