ปัญหา ubuntu 10.04 บน vmware ใช้งาน keyboard ไม่ได้

* ใช้ on-screen keyboard เพื่อ login เข้าไปก่อน
* แก้ไข file /etc/default/console-setup

แก้ไขจาก
XKBMODEL=”SKIP”
XKBLAYOUT=”us”
XKBVARIANT=”U.S. English”
XKBOPTIONS=”"

แก้ไขเป็น
XKBMODEL=”pc105″
XKBLAYOUT=”us”
XKBVARIANT=”"
XKBOPTIONS=”".

อ้างอิง
http://www.solo-technology.com/blog/2010/05/01/ubuntu-10-0-4-vmware-and-no-keyboard/
http://reformedmusings.wordpress.com/2010/04/24/keyboard-issues-with-ubuntu-lucid-10-04-and-vmware-workstation-7-0/

No comments: