เกิดปัญหา boot ubuntu graphic hang

เซ็งมาเครื่อง boot มาก็ graphic hang

เครื่องเราเป็น fglrx
$ sudo aptitude purge xorg-driver-fglrx
$ sudo aptitude install xorg-driver-fglrx

No comments: