ดูว่า port ไหนถูก program ไหนต่อใช้อยู่

lsof -i:<PORT>

No comments: