เปลี่ยน password root ของ mysql ubuntu

sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5.1

No comments: