วันนี้ dropbox ไม่ sync

มี message ให้สั่ง command

echo 100000|sudo tee /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches

No comments: