ระบบขาย POS DSRing พร้อมแล้ว

พร้อมใช้งานแล้ว DSRing 
เป็นระบบให้บริการผ่าน Internet
Software On Cloud 
Software as a Service

www.dsring.comDSRing Demo > user : demo password : demo

1 comment:

วัฒนา ชัยดี said...

ดูดีนะใช้ iPad ด้วย